Lahden seudun merkittävin teollinen keskittymä

Lahden seudun mekatroniikkaklusterin muodostavat kone-, metalli-, ja elektroniikka-alan yritykset sidosryhmineen. Yhdistämällä perinteistä metalli- ja koneteollisuusosaamista moderniin ICT- ja elektroniikkaosaamiseen syntyy "älykästä rautaa".

Mekatroniikkaklusteri on niin liikevaihdolla, henkilöstömäärällä ja yritysten lukumäärälläkin mitattuna Lahden alueen merkittävin teollinen klusteri. Yrityksiä klusterissa on tällä hetkellä noin 700, liikevaihto noin 1,3 miljardia € ja henkilöstömäärä noin 7 100.

Klusterin visiona on uusinta teknologiaa hyödyntävän ja korkeaan osaamiseen perustuvan toimialansa kehittäminen ja vahvistaminen Lahden seudulla yhä verkostoituneemmaksi, kansainvälistyneemmäksi ja innovatiivisemmaksi.

Mikä on klusteri? Klusteri tarkoittaa taloustieteessä yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä, jotka ovat muodostuneet toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailun kannalta. (Lähde: Wikipedia)