Lahden seudun merkittävin teollinen klusteri

Lahden seudun mekatroniikkaklusterin muodostavat kone-, metalli-, ja elektroniikka-alan yritykset sidosryhmineen. Yhdistämällä perinteistä metalli- ja koneteollisuusosaamista moderniin ICT- ja elektroniikkaosaamiseen syntyy "älykästä rautaa".

Mekatroniikkaklusteri on niin liikevaihdolla, henkilöstömäärällä ja yritysten lukumäärälläkin mitattuna Lahden alueen merkittävin teollinen klusteri. Yrityksiä klusterissa on tällä hetkellä noin 700, liikevaihto noin 1,3 miljardia € ja henkilöstömäärä noin 7 100.

Klusterin visiona on uusinta teknologiaa hyödyntävän ja korkeaan osaamiseen perustuvan toimialansa kehittäminen ja vahvistaminen Lahden seudulla yhä verkostoituneemmaksi, kansainvälistyneemmäksi ja innovatiivisemmaksi.

Mikä on klusteri? Klusteriin kuuluu yrityksiä, jotka toimivat useilla eri toimialoilla, mutta joiden tuotteet tai tuotantojärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa. Toimivassa klusterissa yritykset ovat vahvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa.