8.4.2016 12.00

Hollolalla nyt oma yrityskoordinaattori - Harri Numminen

Hollolan kunta on panostanut tänä vuonna yrityspalveluiden kehittämiseen palkkaamalla kunnalle yrityskoordinaattoriksi Harri Nummisen. Nummiselle tehtäväkenttä on tuttu, hänellä on vastaavista tehtävistä kokemusta mm. Heinolan kaupungin palveluksessa.

Yrityskoordinaattori Harri Numminen edistää kunnan yritystoiminnan lisääntymistä ja työpaikkakehitystä ja toimii yhdyshenkilönä yritysten, yrittäjien, Lahden Seudun Kehitys LADECin sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja kunnan välillä. Yksi hänen tehtävistään on yritystonttien markkinointi. Numminen on mukana myös kunnan luottamushenkilöistä koostuvassa elinkeino- ja työllisyystoimikunnassa.

Panostuksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseen
Hollolan kunta on viime vuosina panostanut yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja uusien yritysten houkuttelemiseen kunnan alueelle hankkimalla mm. kaupalle, logistiikka-alalle ja erilaisten teollisen toiminnan tarpeisiin soveltuvia maa-alueita.

Kunta on investoinut myös tonttien saamiseksi rakentamiskelpoiseksi ja tontteja voidaan myös räätälöidä yrityksen tarpeen mukaan. Rakentamiskelpoisia yritysalueita ja tontteja on tällä hetkellä Kukonkoivun, Hopeakallion, Paassillan ja Hämeenkosken Ojastenmäen alueella. Valtatie 12:n kehätien juuri tehty rakentamispäätös käynnistää myös Nostavan yritysalueen kehittämisen.

Hollolan kunnalta saa tukea myös yrityksen työllistämistarpeisiin. Lisätietoja: http://www.hollola.fi/tyollisyyspalveluiden-esittely

LADEC kuntien ja yritysten palveluksessa
Hollolan kunta on osakkaana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä. LADEC kehittää seudun elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä vastaa aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta Lahden seudulla. LADEC vastaa seudun markkinoinnista yritysympäristönä, ja tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluita myös hollolalaisille yrityksille mitä moninaisimmissa yrityksen haasteissa.

LADECista saa tukea ja asiantuntijoiden neuvoja ja apua yrityksen perustamiseen, yritystoiminnan ensiaskeleisiin, pienyrittäjän arjen haasteisiin sekä yrityksen kasvuvaiheessa, uudistumisessa ja kansainvälistymisessä. LADEC tukee myös uusien yritysten sijoittumisessa Lahden seudulle!

Ota yhteyttä Hollolan yritystoimintaan liittyvissä asioissa:

Harri Numminen
Yrityskoordinaattori
Hollolan kunta
harri.numminen@hollola.fi
044 780 1399

Pekka Mantila
Liiketoimintakehittäjä, kuntayhteyshenkilö, Hollola
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
pekka.mantila@ladec.fi
040 773 3937